Atisha’s Mandala Offering

Standard

ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ།

རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི།

སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས།

འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག

sa zhi po chu jug shing me tog tram
ri rab ling zhi nyi de gyen pa di
sang gye zhing du mig te phul wa yi
dro kun man dag zhing du chod par shog

ས་གཞི་ : sa zhi : earth, ground, foundation, bhumi

སྤོས་ཆུས་ : po chu : perfume, scented water

བྱུགས་ : jug : anoint, spread on

ཤིང : shing : connective particle, wood, tree, stick

མེ་ཏོག : me tog : flower

བཀྲམ། : tram : strewn, arrange, connsecrate

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s